Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

Kedy pneumatika praskne?

Táto otázka sa žiaľ všeobecne zodpovedať nedá.
Častými príčinami sú:
A) Jazda s nízkym tlakom vzduchu alebo s vysokou záťažou: Tu dochádza v trvalej prevádzke k zvýšenému rozbíjaniu a mieseniu a s tým spojeným termickým preťažením pneumatiky, v dôsledku čoho jednotlivé časti pneumatiky záťaž nevydržia. To sa môže prejaviť tým, že sa jazdná plocha náhle oddelí a pneumatika praskne.
B) Prechádzanie cez prekážky (napr. vyvýšené hrany obrubníkov): Vonkajším vplyvom môže dôjsť k poškodeniam jednotlivých častí pneumatiky, ktoré sú čiastočne viditeľné (ako vypukliny a trhliny) alebo aj ktoré sa nedajú rozoznať, ak je postihnuté vnútro pneumatiky. Následkom môže byť ako v prípade A) odpadnutie jazdnej plochy príp. prasknutie pneumatiky. Ak sa ale so zasunutým predmetom pri vyššej záťaži (vysoké rýchlosti, ťažký náklad) jazdia dlhšie trasy, môže sa škoda rozšíriť. Možné následky: odpadnutie jazdnej plochy alebo prasknutie pneumatiky. Stručne povedané - pneumatika praskne, ak sa jej základná pevnosť zničí v dôsledku opísaných príčin.