Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

 1. Pre ktoré typy penumatík platí štítok pneumatiky?
 2. Pre ktoré typy pneumatík štítok pneumatiky NEPLATÍ?
 1. Pre ktoré typy penumatík platí štítok pneumatiky?

  • Trieda C1: pneumatiky pre osobné vozidlá
  • Trieda C2: pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá označené podľa ECE-R 54 prostredníctvom
  a) indexu záťaže pre jednoduché pneumatiky ≤ 121 a
  b) symbolu pre rýchlostnú kategóriu ≥ N
  • Trieda C3: pneumatiky pre nákladné vozidlá označené podľa ECE-R 54 prostredníctvom
  a) indexu záťaže pre jednoduché pneumatiky ≥ 122 alebo
  b) indexu záťaže pre jednoduché pneumatiky ≤ 121 a
  c) symbolu pre rýchlostnú kategóriu ≤ M
  Na nálepke dole vľavo je uvedená klasifikácia pneumatiky:

 2. Pre ktoré typy pneumatík štítok pneumatiky NEPLATÍ?

  • Protektorované pneumatiky
  • Núdzové pneumatiky typu T
  • Terénne pneumatiky pre komerčné použitie
  • Pneumatiky s maximálnou povolenou rýchlosťou nižšou ako 80 km / h
  • Pneumatiky pre ráfiky s nominálnym priemerom menej ako 254 mm (10 ") a viac ako 635 mm (25")
  • Pneumatiky s dodatkami na zlepšenie trakcie, napr. pneumatiky s hrotmi
  • Pneumatiky určené výlučne pre použitie na vozidlách prvýkrát zaregistrovaných pred 1. októbrom 1990
  • Pneumatiky určené výlučne na použitie na závodných automobiloch