Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

 1. Existuje najvyššia rýchlosť u zimných pneumatík?
 2. Je možné namontovať snehovú reťaz na každú pneumatiku? 
 3. Kedy a prečo mám namontovať zimné pneumatiky?
 1. Existuje najvyššia rýchlosť u zimných pneumatík?

  Najvyššia rýchlosť pre zimné pneumatiky je - podľa druhu konštrukcie a označenia 160 km/h (rýchlostný index Q), 190 km/h (T), 210 km/h (H), 240 km/h (V) a nad 240 km/h (ZR). Ak je Vaše vozidlo založené pre vyššie rýchlosti, ste povinný vo vnútri vozidla umiestniť plaketu, na ktorej je uvedená platná najvyššia rýchlosť pre zimné pneumatiky. 2. Je možné namontovať snehovú reťaz na každú pneumatiku? 

  Zásadne je možné namontovať snehovú reťaz na každú pneumatiku. Len čo sa týka disku môžu sa vyskytnúť obmedzenia. Prosím, dbajte predovšetkým u hliníkových diskov na eventuálne pokyny v odbornom posudku diskov alebo v technickom preukaze. 3. Kedy a prečo mám namontovať zimné pneumatiky?

  Kvôli počasiu sa odporúča zakúpiť zimné pneumatiky už v októbri. S klesajúcimi teplotami sa znižuje taktiež elasticita zimných pneumatík, ktoré už pri teplotách pod 7°C stvrdnú. To zapríčiňuje zníženie povrchovej priľnavosti pneumatík k vozovke a zreteľné predĺženie brzdnej dráhy! Zimné pneumatiky naproti tomu pozostávajú zo špeciálnej, voči chladu odolnej gumovej zmesi s vysokým podielom silice alebo prírodného kaučuku, ktoré si svoju elasticitu zachovajú aj pri chlade. Hlavne na mokrej alebo zľadovatelej vozovke majú zimné pneumatiky vďaka vlastnostiam materiálu a ich špeciálnemu profilu s tisícmi jemných zárezov (lamely) väčšiu priľnavosť a vzhľadom k brzdným, riadiacim a zrýchľovacím vlastnostiam sú zreteľne lepšie ako letné pneumatiky. Okrem toho sa má dbať na to, že podľa aktuálneho právneho výroku môže mať jazda s letnými pneumatikami pri zimných poveternostných podmienkach jurististické dôsledky, a v prípade nehody môžete stratiť Vašu poistnú ochranu.