Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

 1. Aké kritéria hodnotí štítok pneumatík EÚ?
 2. Štítok pneumatík EÚ: Valivý odpor
 3. Štítok pneumatík EÚ: Priľnavosť za mokra
 4. Štítok pneumamtík EÚ: Emisia hluku
 5. Dodatočné kritéria/možnosti k hodnoteniu pneumatík
 1. Aké kritéria hodnotí štítok pneumatík EÚ?

  Štítok pneumatík EÚ obsahuje tri časti:

  - Valivý odpor (vplyv na spotrebu paliva):
  Symbol čerpadla symbolizuje valivý odpor pneumatiky: čím nižší, tým menšia potreba energie a tým nižšia spotreba benzínu. Tento indikátor informuje spotrebiteľa o efektívnosti energie pneumatiky a taktiež o únosnosti životným protredím vo forme nízkých emisií CO2.

  Hodnotenie je zadané v triedach od "A" do "E", pričom "D" nie je obsadené.

  - Priľnavosť za mokra
  Tento symbol označuje priľnavosť pneumatiky na mokrej vozovke. Priľnavosť za mokra je kľúčovým faktorom, pokiaľ ide o výkonnú schopnosť pneumatiky dôležitú pre bezpečnosť. Dôsledky priľnavosti za mokra na bezpečnosť pri 

  jazde sú obrovské, pretože pneumatiky s výbornou priľnavosťou za mokra v značnej miere skracujú brzdnú dráhu.

  Čím kratšia brzdná dráha, tým lepšia trieda.  

  Odstupňovanie štítku pneumatiky je rozdelené do tried "A" až "E".

  -Emisia hluku
  Symbol reproduktoru symbolizuje vznik hluku, ktorý 
  pneumatika vytvára, keď sa pohybuje na povrchu vozovky. Táto emisia hluku sa meria v decibeloch (dB). Emisia hluku pneumatík má vplyv na celkovú hlučnosť vozidla a ovplyvňuje nielen jazdný komfort, ale zaťažuje vzniknutým hlukom aj okolie. Čím viac čiernych vĺn, tým je pneumatika hlasnejšia.

 2. Štítok pneumatík EÚ: Valivý odpor

  Symbol čerpadla symbolizuje valivý odpor pneumatiky: čím je nižší, tým je menšia potreba energie a tým je nižšia spotreba benzínu. Tento indikátor informuje spotrebiteľa o 

  efektívnosti pneumatiky a taktiež o únosnosti životným protredím vo forme nízkych emisií CO2.

  Ušetrenie pohonných látok, ktoré je možné dosiahnuť pomocou pneumatiky, je ohodnotené rovnakým odstupňovaním ako bezpečnostné výkony. V tomto prípade je odstupňovanie vysvetlené prostredníctvom farebného piktogramu. Tento zodpovedá štandardnému piktogramu pre efektívnosť energie, ktorý sa používa v celej EÚ.

  Hodnotenie je zadané v triedach od "A" do "E". Zlepšenie o triedu znamená ušetrenie cca. 0,1 litra pohonnej látky na 100 km. Medzi triedou "E" a triedou "A" je celkové zníženie cca. 7,5% spotreby pohonnej látky.

  Trieda Pneumatiky pre osobné vozidlá
  Valivý odpor (CR) v kg/t
  Pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá
  Valivý odpor (CR) v kg/t
  Pneumatiky pre nákladné vozidlá
  Valivý odpor (CR) v kg/t
  - A -
  ≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0
  - B -
  6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
  - C -
  7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
  - D -
  - - 6,1 - 7,0
  - E -
  9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0
  Hodnotové hranice pre klasifikáciu valivého odporu

 3. Štítok pneumatík EÚ: Priľnavosť za mokra

  Tento symbol označuje priľnavosť pneumatiky na mokrej vozovke.  
  Priľnavosť za mokra je kľúčovým faktorom, pokiaľ ide o výkonnú schopnosť pneumatiky dôležitú pre bezpečnosť. Dôsledky priľnavosti za mokra na bezpečnosť jazdy sú obrovské, pretože pneumatiky s výbornou priľnavosťou za mokra v značnej miere skracujú brzdnú dráhu.

  Odstupňovanie štítku pneumatiky je rozdelené do tried "A" až "E". Rozdiel brzdných dráh od jednej triedy k nasledujúcej je na mokrej vozovke pri východiskovej rýchlosti 80 km/h medzi 1 a 2 dĺžkami vozidla (3,0 - 6,0 m), v strede okolo 4,5 m. Medzi triedou "E" a triedou "A" je celkové skrátenie cca. 30% brzdnej dráhy.

  Celkový rozdiel brzdnej dráhy napr. medzi triedou "A" a "E" je nad 18 metrov.

  Trieda Pneum.pre osobné vozidlá
  Parameter (G)
  Pneum. pre ľahké nákladné vozidlá
  Parameter (G)
  Pneum. pre nákladné vozidlá
  Parameter (G)
  - A -
  ≥ 1,55 - -
  - B -
  1,40 - 1,54 - -
  - C -
  1,25 - 1,39 - -
  - D -
  - - -
  - E -
  1,1 - 1,24 - -
  Hodnotové hranice pre klasifikáciu priľnavosti za mokra

  (Parameter "E" sa vzťahuje na referenčné pneumatiky. Klasifikácia kategórie priľnavosti za mokra platí zatiaľ len pre pneumatiky pre osobné vozidlá, metódy pre ľahké nákladné vozidlá a nákladné vozidlá sú momentálne ešte vo vývoji.)

 4. Štítok pneumamtík EÚ: Emisia hluku

  Symbol reproduktoru symbolizuje vznik hluku, ktorý pneumatika vytvára, keď sa pohybuje na povrchu vozovky. Táto emisia hluku sa meria v decibeloch (dB). Emisia hluku pneumatík má vplyv na celkovú hlučnosť vozidla a ovplyvňuje nielen jazdný komfort, ale zaťažuje vzniknutým hlukom aj okolie. Čím viac čiernych vĺn, tým je pneumatika hlasnejšia.

  Označenie s 2 čiernymi vlnami zodpovedá od 11/2012 platnému nariadeniu právnych línií EÚ.

  3 čierne zvukové vlny
  Tri zvukové vlny symbolizujú vysoký vznik hluku. Táto klasifikácia zodpovedá štandardnej medznej hodnote podľa právnej línie "2001/43/EG", ktorá je platná do 10/2012. Tak označená pneumatika má hlasnejšie valenie ako je to povolené v nariadení právnych línií EÚ od novembra 2012.

  2 čierne zvukové vlny
  Dve čierne zvukové vlny symbolizujú stredný vznik huku. Táto klasifikácia zodpovedá štandardnej medznej hodnote podľa nariadenia "661/2009/EG", ktoré je platné od 11/2012. 1 čierna zvuková vlna
  Jedna čierna zvuková vlna symbolizuje najnižší vznik hluku. Hodnoty hluku sú minimálne 3 dB pod medznou hranicou hluku, ktorá je stanovená v nariadení "661/2009/EG". 5. Dodatočné kritéria/možnosti k hodnoteniu pneumatík

  Nový štítok informuje zákazníka o troch dôležitých kritériách valivého odporu, priľnavosti za mokra a emisie hluku. Existujú ale aj ďalšie dôležité vlastnosti produktu, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť, a ktoré sa majú pri voľbe novej pneumatiky taktiež zohľadniť.  
  K týmto vlastnostiam patria napr. vlastnosti pri aquaplaning, jazdná stabilita, životnosť, brzdné vlastnosti na suchej a mokrej vozovke a taktiež vlastnosti pneumatík pri zimných podmienkach.  

  Výrobcovia upozorňujú, že štítok pneumatík nemá platiť ako náhrada podrobnejších informácií, ktoré napríklad vyplývajú z testov v odborných časopisoch.
  Tak ponúka štítok pre zimné pneumatiky napríklad len jednu omedzenú výpovednú schopnosť, pretože vlastnosti v zime nie sú znázornené. 

  Testy pneumatík realizované automobilovými odobrnými časopismi ostávajú aj naďalej dôležitým informačným prostriedkom pre konečných spotrebiteľov, pretože tieto testujú namiesto 3 kritériii uvedených na štítku aj ďaších 11 vlastností produktu, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť.

  Na internete nájdete na stránke