Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

 1. Čo je štítok pneumatík EÚ?
 2. Pre ktoré krajiny platí štítok pneumatík EÚ?
 3. Kto vydáva certifikáty pre pneumatiky?
 4. Kde sú informácie k štítku mojej pneumatiky zverejnené/predstavené?
 5. Aké alternatívne možnosti hodnotenia existujú okrem štítku pneumatík EÚ?
 1. Čo je štítok pneumatík EÚ?

  Od 1. novembra 2012 musia byť všetky predávané pneumatiky, ktoré boli vyrobené po 1. júli 2012, označené kritériami, ktoré sú zadané na štítku pneumatík EÚ, k valivému odporu, priľnavosti za mokra a emisii hluku. Nariadenie označenia štítkom pneumatík EÚ je záväzné pre všetky členské štáty EÚ. Platí pre všetky pneumatiky určené pre osobné, ľahké nákladné a nákladné vozidlá (triedy C1, C2 a C3).

  Cieľom štítku pneumatík je poskytnúť spotrebiteľom v EÚ lepšie informácie k bezpečnosti a vlastnostiam pneumatiky, ktoré sú dôležité pre životné prostredie. Štítok pneumatiky má spotrebiteľovi slúžiť ako aktívna pomoc pri rozhodnutí.  

  Štítok pneumatík EÚ zobrazuje, podobne ako je to už známe pri klasifikácii elektrických spotrebičov akými sú napríklad chladničky a práčky, okrem iného prostredníctvom farebných kódov najlepší výkon (zelená kategória - A -) až po najhorší výkon (červená kategória - E -).

 2. Pre ktoré krajiny platí štítok pneumatík EÚ?

  Ako každé nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie je tiež nariadenie č. 1222/2009 k štítku pneumatík EÚ vo všetkých členských štátoch EÚ záväzné a identické. 3. Kto vydáva certifikáty pre pneumatiky?

  Výrobcovia penumatík vydávajú certifikáty pre svoje produkty sami na základe stanovených kritérií pre štítok pneumatík EÚ. Pritom sa každý model pneumatiky a každá veľkosť jednotlivo testuje, klasifikuje a potom sa vydá príslušný certifikát. 4. Kde sú informácie k štítku mojej pneumatiky zverejnené/predstavené?

  Klasifikácia pneumatík pre kategórie osobných vozidiel, ľahkých nákladných vozidiel a nákladných vozidiel musí býť dokumentovaná v prospektoch výrobkov pneumatík a okrem toho zverejnená na internete. Zákazník by mal byť  už pred nákupom informovaný o údajoch výkonu, najneskôr ale musia byť údaje uvedené na alebo pri faktúre ku kúpe pneumatík konečných zákazníkom.

  pneumatikypriamo.com Vás informuje v podrobnom prehľade každého príslušného výrobku o príslušnej klasifikácii v rámci štítku pneumatík EÚ. Označenie sa prevedie na úrovni výrobku, to znamená, že každý výrobok obdrží vlastný štítok. Dodatočne budú príslušné údaje uvedené na faktúre alebo zaslané spolu s faktúrou. 5. Aké alternatívne možnosti hodnotenia existujú okrem štítku pneumatík EÚ?

  Nový štítok informuje zákazníka o troch dôležitých kritériách valivého odporu, priľnavosti za mokra a emisie hluku. Existujú ale aj ďalšie dôležité vlastnosti produktu, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť, a ktoré sa majú pri voľbe novej pneumatiky taktiež zohľadniť.  
  K týmto vlastnostiam patria napr. vlastnosti pri aquaplaning, jazdná stabilita, životnosť, brzdné vlastnosti na suchej a mokrej vozovke a taktiež vlastnosti pneumatiky pri zimných podmienkach.

  Výrobcovia upozorňujú, že štítok pneumatík nemá platiť ako náhrada podrobnejších informácií, ktoré napríklad vyplývajú z testov v odborných časopisoch.
  Tak ponúka štítok pre zimné pneumatiky napríklad len jednu omedzenú výpovednú schopnosť, pretože vlastnosti v zime nie sú znázornené.  

  Testy pneumatík realizované automobilovými odobrnými časopismi ostávajú aj naďalej dôležitým informačným prostriedkom pre konečných spotrebiteľov, pretože tieto testujú namiesto 3 kritériii uvedených na štítku aj ďaších 11 vlastností produktu, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť.

  Na internete nájdete na stránke www.testpneumatik.com veľkú medzinárodnú a nezávislú platformu spotrebiteľov pre hodnotenie pneumatík v normálnej cestnej premávke. Tu vodiči otestovali a ohodnotili pneumatiky za bežných podmienok.