Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

Otázky k štítku pneumatík EÚ

Všeobecné informácie k štítku pneumatík EÚ

Kde sú informácie k štítku mojej pneumatiky zverejnené/predstavené?

Kde sú informácie k štítku mojej pneumatiky zverejnené/predstavené?

Klasifikácia pneumatík pre kategórie osobných vozidiel, ľahkých nákladných vozidiel a nákladných vozidiel musí býť dokumentovaná v prospektoch výrobkov pneumatík a okrem toho zverejnená na internete. Zákazník by mal byť  už pred nákupom informovaný o údajoch výkonu, najneskôr ale musia byť údaje uvedené na alebo pri faktúre ku kúpe pneumatík konečných zákazníkom.

pneumatikypriamo.com Vás informuje v podrobnom prehľade každého príslušného výrobku o príslušnej klasifikácii v rámci štítku pneumatík EÚ. Označenie sa prevedie na úrovni výrobku, to znamená, že každý výrobok obdrží vlastný štítok. Dodatočne budú príslušné údaje uvedené na faktúre alebo zaslané spolu s faktúrou.