Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

Otázky k štítku pneumatík EÚ

Štruktúra/kritéria hodnotenia štítku pneumatík EÚ

Štítok pneumatík EÚ: Valivý odpor

Štítok pneumatík EÚ: Valivý odpor

Symbol čerpadla symbolizuje valivý odpor pneumatiky: čím je nižší, tým je menšia potreba energie a tým je nižšia spotreba benzínu. Tento indikátor informuje spotrebiteľa o 

efektívnosti pneumatiky a taktiež o únosnosti životným protredím vo forme nízkych emisií CO2.

Ušetrenie pohonných látok, ktoré je možné dosiahnuť pomocou pneumatiky, je ohodnotené rovnakým odstupňovaním ako bezpečnostné výkony. V tomto prípade je odstupňovanie vysvetlené prostredníctvom farebného piktogramu. Tento zodpovedá štandardnému piktogramu pre efektívnosť energie, ktorý sa používa v celej EÚ.

Hodnotenie je zadané v triedach od "A" do "E". Zlepšenie o triedu znamená ušetrenie cca. 0,1 litra pohonnej látky na 100 km. Medzi triedou "E" a triedou "A" je celkové zníženie cca. 7,5% spotreby pohonnej látky.

Trieda Pneumatiky pre osobné vozidlá
Valivý odpor (CR) v kg/t
Pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá
Valivý odpor (CR) v kg/t
Pneumatiky pre nákladné vozidlá
Valivý odpor (CR) v kg/t
- A -
≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0
- B -
6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
- C -
7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
- D -
- - 6,1 - 7,0
- E -
9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0
Hodnotové hranice pre klasifikáciu valivého odporu